O programie

O programie motywacyjnym Wspólny Interes

Organizatorem programu motywacyjnego WSPÓLNY INTERES jest Spółka Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, os. Armii Krajowej 95.

Celem Programu jest zwiększenie liczby ubezpieczonych członków Klubu Nadzieja oraz promocja ubezpieczania się nowych Klientów zainteresowanych ofertą klubową w ramach ośmiu realizowanych klubowych programów ubezpieczeniowych.

Czas trwania programu: od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Nagrodami w programie są Karty przedpłacowe Premiowe Sodexo (VISA), które będą wykorzystane do motywowania członków Klubu Nadzieja w celu zwiększenia liczby ubezpieczonych Klientów oraz promocji ubezpieczania się.