Konkursy

Konkursy motywacyjne programu Wspólny Interes

Polecaj

Cel konkursu Motywowanie członków Klubu Nadzieja w celu zwiększenia liczby ubezpieczonych Klientów oraz promocja ubezpieczania się
Kod konkursu A
Próg obrotu Do 10 000 zł/rok
Adresaci konkursu Osoby polecające członkostwo w klubie
Zasada premiowa Premia przysługuje za każdą osobę zewnętrzną (firmę) nie będącą wcześniej w bazie Organizatora, poleconą i pozyskaną przez Uczestnika
Status Uczestnika Członek Klubu Nadzieja
Zadania do realizacji Polecenie przystąpienia do klubu
Typ karty premiowej Karta standard
Grupa docelowa Osoby ubezpieczone przez Organizatora

Pozyskuj

Cel konkursu Motywowanie członków Klubu Nadzieja w celu zwiększenia liczby ubezpieczonych Klientów oraz promocja ubezpieczania się
Kod konkursu B
Próg obrotu Powyżej 10 000 zł/rok
Adresaci konkursu Osoby fizyczne pozyskujące członków klubu
Zasada premiowa Premia przysługuje za każdą osobę zewnętrzną (firmę) nie będącą wcześniej w bazie Organizatora, pozyskaną przez Uczestnika
Status Uczestnika Członek Klubu Nadzieja
Zadania do realizacji Pozyskanie członka klubu
Typ karty premiowej Karta z grafiką klubu
Grupa docelowa Osoby, które chcą prowadzić docelowo oddział Klubu Nadzieja, wcześniej uczestnicy konkursu POLECAJ.

Współpracuj

Cel konkursu Motywowanie członków Klubu Nadzieja w celu zwiększenia liczby ubezpieczonych Klientów oraz promocja ubezpieczania się
Kod konkursu C
Próg obrotu Brak progu
Adresaci konkursu Osoby fizyczne (firma) prowadząca samodzielnie klub
Zasada premiowa Premia przysługuje za każdą osobę zewnętrzną (firmę) wprowadzoną do bazy Organizatora i obsługiwaną przez Uczestnika
Status Uczestnika Menadżer klubu
Zadania do realizacji Obsługa własnych członków klubu
Typ karty premiowej Karta z grafiką klubu
Grupa docelowa Osoby fizyczne posiadające status partnera, wcześniej uczestnicy konkursu POZYSKUJ

Wspieraj

Cel konkursu Zwiększenie liczby ubezpieczonych Klientów oraz promocja ubezpieczeń
Kod konkursu D
Próg obrotu Powyżej 10 000 zł/rok
Adresaci konkursu Osoby podejmujące decyzję o współpracy z klubem
Zasada premiowa Premia przysługuje za każdą osobę zewnętrzną (firmę) wprowadzoną przez Uczestnika i będącą w bazie Organizatora
Status Uczestnika Osoba wspierająca działalność klubu
Zadania do realizacji Utrzymanie portfela polis i ubezpieczeń
Typ karty premiowej Karta standard
Grupa docelowa Właściciele firm, dyrektorzy, kierownicy, członkowie zarządu, decydenci