Zasady zawierania umów

Zasady zawierania umów

Zasady zawierania umów ubezpieczenia na rzecz członków Klubu Nadzieja mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Spółkę Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) jako Ubezpieczającym a Ubezpieczycielami (Towarzystwami ubezpieczeniowymi), z którymi Spółka Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) podpisze stosowne porozumienia (umowy) o współpracy w zakresie zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla członków Klubu Nadzieja.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią.