Regulamin

Regulamin Klubu Nadzieja

Klub Nadzieja jest programem członkowskim wdrożonym i prowadzonym przez Administratora Klubu Nadzieja pod nazwą Klub Ubezpieczonych Nadzieja w skrócie zwanym Klub Nadzieja, którego zasady funkcjonowania i uczestnictwa określa Regulamin Klubu. Celem Klubu Nadzieja jest: promowanie, wspieranie organizowanie i obsługa ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń grupowych, wspieranie osób w zakresie ubezpieczeń oraz informowanie o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z umów ubezpieczenia, profilaktyka oraz zapobieganie wypadkom ubezpieczeniowym.

  1. Klub jest otwarty, przystąpić do niego może każda pełnoletnia osoba.
  2. Każdy członek Klubu na równych prawach może korzystać z pożytków wynikających z członkostwa oraz korzystać z usług oferowanych przez Klub.
  3. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest złożenie (przesłanie) deklaracji członkowskiej.
  4. Za datę wstąpienia do Klubu przyjmuje się dzień złożenia (wysłania) deklaracji członkowskiej.
  5. Wystąpienie z Klubu następuje przez oświadczenie o rezygnacji.
  6. Administratorem Klubu jest Firma Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) sp. z o.o.
  7. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne