Oddziały

Oddziały Klubu Nadzieja

Spółka Nadzieja Ubezpieczenia uruchomiła w Daleszynie pierwszy oddział Klubu Nadzieja. Klub ten działa w oparciu o Regulamin Oddziału Klubu Ubezpieczonych Nadzieja w Daleszynie.

Zadaniem klubu jest m.in.:

  • Ubezpieczanie mieszkańców wsi oraz ich majątku.
  • Informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających z ubezpieczeń.
  • Racjonalizacja ubezpieczeń mieszkańców na terenie jej działania, w tym zwiększenie bezpieczeństwa ubezpieczeniowego mieszkańców.
  • Propagowanie wśród mieszkańców wsi prawidłowego wykorzystania wszelkich mechanizmów ubezpieczeniowych służących ochronie życia, zdrowia i majątku.
  • Udzielenie Członkom Klubu pomocy w sprawach związanych z ubezpieczeniami, wspieranie ich w zakresie ubezpieczeń oraz informowanie o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z umów ubezpieczenia.
  • Prewencja i zapobieganie wypadkom ubezpieczeniowym.
  • Promowanie i wspieranie ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia oraz krzewienie postaw prozdrowotnych.