Kodeks Dobrych Praktyk

Kodeks Dobrych Praktyk

Spółka Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) obecna jest na ryku ubezpieczeń od 2009 roku i w tym czasie zdobyliśmy zaufanie wielu Klientów. Na rynku wyróżnia nas innowacyjność podejmowanych wyznań, i solidna obsługa ubezpieczonych. Konkurujemy jakością świadczonych usług konstruując program ubezpieczeniowy przyjazny dla członków Klubu Nadzieja. Kodeks Dobrych Praktyk wdrożony w Spółce Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) powstał jako odzwierciedlenie wartości, którymi kierujemy się od początku naszej działalności. Występując w umowach ubezpieczenia w roli ubezpieczającego zawierającego umowy ubezpieczenia na rzecz członków Klubu Nadzieja regulowanych przepisami art. 808 Kodeksu Cywilnego uznaliśmy za stosowne spisanie wzajemnych relacji pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczonym członkiem Klubu Nadzieja w ramy właśnie Kodeksu Dobrych Praktyk.

Spółka Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) deklaruje poszanowanie i przestrzeganie w stosunku do wszystkich członków Klubu Nadzieja zasad zapisanych w Kodeksie Dobrych Praktyk. Jednocześnie Spółka Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) dołoży wszelkich starań, by dobro oraz słuszne interesy ubezpieczonych członków Klubu Nadzieja nie doznały uszczerbku. W swoich działaniach Spółka Mutual Credo) Nadzieja Ubezpieczenia nie stosuje nieuzasadnionej dyskryminacji w dostępie do oferowanych usług ubezpieczeniowych. W stosunku do członków Klubu Nadzieja wyznajemy zasadę poprawności, rzetelności, uczciwości i transparentności.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.