Klaster Anula

Korzyści dla uczestników

Dla każdego z uczestników projektu zdefiniowano oczekiwane przyszłe korzyści:

 • Nieograniczone możliwości zarobkowania.
 • Może to być praca dodatkowa lub podstawowa.
 • Nie są wymagane uprawnienia pośrednika ubezpieczeniowego.
 • Są tylko dwie ścieżki kariery Menadżer Klubu lub Organizator Klubów.
 • Nieograniczone zarządzanie własnym czasem.
 • Rozwój własnych zdolności interpersonalnych.
 • Nabycie umiejętności nawiązywania, budowania oraz podtrzymywania relacji biznesowych oraz budowa własnej sieci kontaktów.
 • Pełna kontrola własnych rozliczeń wynagrodzeń.
 • Dostęp do know-how i nowoczesnych technologii informatycznych on-line.
 • Brak angażowania własnego kapitału.
 • Atrakcyjne produkty ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb klientów.
 • Fachowe przygotowanie do zarządzania oddziałem Klubu Nadzieja.
 • Identyfikacja z innowacyjną i nowoczesna firmą.
 • Możliwość wsparcia w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia i udostępnienie portalu internetowego do prowadzenia książki przychodów i rozchodów wraz usługami księgowymi.