Klaster Anula

Planowane działania

W ramach projektu planowane są następujące działania:

  • Promowanie, dystrybucja, organizowanie i obsługa ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń grupowych.
  • Wspieranie merytoryczne osób w zakresie oferowanych na rynku ubezpieczeń oraz informowanie o korzyściach zapewnienia sobie i swoim bliskim ochrony ubezpieczeniowej, objęcia ochroną swojego majątku oraz informowania o przysługujących prawach i obowiązkach wynikających z zawartych umów ubezpieczenia.
  • Pozyskiwanie nowych członków klubu.
  • Prowadzenie oddziału Klubu Nadzieja lub zarządzanie siecią klubów.