Karta Praw Ubezpieczonego

Karta Praw Ubezpieczonego

O Karcie Praw Ubezpieczonego

Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) sp. z o.o. w swojej działalności gospodarczej prowadzi biznes społecznie odpowiedzialny, to jest w sposób przejrzysty z uwzględnieniem zasad etycznych oraz w poczuciu odpowiedzialności za ubezpieczonego konsumenta stosując wobec niego tylko uczciwe praktyki. W obszarze związanym z odpowiedzialną konsumpcją powstał projekt "Karta Praw Ubezpieczonego" a w ramach prowadzonej kampanii "Ubezpieczaj się świadomie" firma kreuje nowe na polskim rynku ubezpieczeniowym postawy i zachowania ubezpieczonego konsumenta.