O Gildii Nadzieja

Czym jest Gildia Nadzieja i dlaczego warto do niej należeć?

Tak samo, jak życie jest pełne ryzyka, to także prowadzenie małej firmy, gospodarstwa rolnego, zakładu rzemieślniczego lub bycie kupcem niesie ze sobą wiele różnorakich zagrożeń dla prowadzonej działalności. Od wielu przyszłych nieprzewidzianych zdarzeń można ubezpieczyć się. Trzeba to zrobić, jeżeli to wynika z ustawowego obowiązku, lub coraz częściej ubezpieczamy się również dobrowolnie. Niestety, nasza świadomość ubezpieczeniowa i wiedza o produktach ubezpieczeniowych oferowanych na rynku jest jedynie dostateczna, a czasami działamy nawet wbrew samym sobie. Zawieramy ubezpieczenie nie rozumiejąc zapisów, czy to samej umowy, czy dołączonych do niej Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych potocznie OWU) lub jeszcze gorzej w ogóle ich nie czytamy. Najczęściej uświadamiamy to sobie dopiero wtedy, kiedy zdarzy się wypadek ubezpieczeniowy i występujemy do ubezpieczyciela z roszczeniem lub chcemy otrzymać należne nam świadczenie. Nierzadko nasze oczekiwania, co do wysokości świadczenia lub odszkodowani a, czy też, co zdarza równie często, w przypadku odmowy wypłaty świadczenia lub odszkodowania są one rozbieżne z tym czego naiwnie oczekiwaliśmy od ubezpieczyciela przy zawieraniu umowy lub podpisywaniu polisy.

Powołana przez nas Gildia Nadzieja, w ramach wspólnoty ubezpieczeniowej jej uczestników, ma zmniejszać ryzyko niekorzystnego rozporządzania przez ubezpieczycieli ubezpieczeniami zawartymi z członkami poszczególnych Gildii. Również, poprzez zobiektywizowane zapotrzebowanie członków Gildii na branżowe dedykowane programy ubezpieczeniowe, przygotowywana pakietowa oferta towarzystw ubezpieczeniowych zawierania umów ubezpieczenia, będzie zdecydowanie bardziej atrakcyjna, zarówno w zakresie obejmowanych ochroną ryzyk, jak i wysokości proponowanych składek ubezpieczeniowych. Gildia Nadzieja będzie zawsze dbała o wspólne ubezpieczeniowe interesy rolników, rzemieślników, kupców i właścicieli małych firm. Gildia za cel stawia sobie także rozwój usług ubezpieczającego świadczonych na rzecz członków Gildii. Nasza działalność operacyjna oparta jest na wcześniej zdiagnozowanej identyfikacji potrzeb udzielania ochrony ubezpieczeniowej każdej z czterech branż , jak i na spersonalizowanych potrzebach ubezpieczeniowych każdego z członków Gildii oraz na efektywnym wspólnym reprezentowaniu branżowych interesów ubezpieczeniowych wobec towarzystw ubezpieczeniowych. Gildia Nadzieja zrzesza i reprezentuje jedynie osoby fizyczne, które samodzielnie i jednoosobowo prowadzą wspierane przez nas branże.

W ramach zorganizowanej Gildii Nadzieja funkcjonują cztery podstawowe gildie branżowe.

  • Gildia rolników
  • Gildia rzemieślników
  • Gildia kupców
  • Gildia przedsiębiorców

Na starcie, dla członków Gildii mamy przygotowane atrakcyjne pakietowe oferty ubezpieczeń, które mogą naszym zdaniem spełnić oczekiwania członków poszczególnych branż.

Nadzieja Ubezpieczenia sp. z o.o. w ramach powołanej Gildii Nadzieja realizuje projekt pod nazwą „GILDIA NADZIEJA - WSPÓLNOTA UBEZPIECZONYCH”. Przy realizacji tego projektu współpracujemy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz reprezentowanych branż. Realizowany projekt wpisuje się również w szeroko rozumianą problematykę prewencji i zapobiegania wypadkom ubezpieczeniowym, czy też ograniczania ich ewentualnych negatywnych skutków.

Dokumenty

Strona projektu: www.gildianadzieja.pl »