Family Club

Family Club

O Family Club

W trosce o interes ubezpieczeniowy rodziny, jako ubezpieczający, zobowiązani jesteśmy do ustawicznego poszukiwana, jak najlepszej ochrony ubezpieczeniowej, gwarantującej optymalne ubezpieczenie życia, zdrowia lub majątku.

Najważniejszym dla nas zadaniem jest zabezpieczenie potrzeb ubezpieczeniowych rodziny, jak i poszczególnych członków rodziny, które zawsze są priorytetowymi w prowadzonych przez nas działaniach związanych z usługami ubezpieczającego. Dlatego też, niezależnie od tego, którą firmę ubezpieczeniową wybieramy do współpracy, musi ona prowadzić działalność zgodnie z wyznawanymi przez nas zasadami i zapewniać atrakcyjne warunki ubezpieczenia oraz sprawnie prowadzić proces likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań.

W ramach projektu Family Advocacy wspieramy merytorycznie rodziny lub ich poszczególnych członków, interesujemy się ich ewentualnymi problemami ubezpieczeniowymi i w razie potrzeby, udzielamy im pomocy. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy z naszych ubezpieczonych mógł sobie poradzić z problemami, które mogą wystąpić w przyszłości. Uczestnictwo w projekcie daje ich uczestnikom większe poczucie bezpieczeństwa związanego z ich realną ochroną ubezpieczeniową.